Siste nytt frå styret

Styret 2012/2013: Inge Kausland (leiar), Lillian Simonsen (kasserar) Arild Bildøy (skrivar), Kristoffer Hjelle, Anita Glesnes, Karina Hollup, Kristian Tveit og Martin Arefjord.
Ta kontakt med oss: glesnesungdomslag@gmail.com

Ellen Pedersen og Per Kallestad leiar Husastyret.
Hallvard Kallestad, Rune Solberg, Inge Kausland og eit medlem av Speidergruppa sit i styret for Sjøsportsenteret.

Her finn du referat frå årsmøte 2012

 

DSCN1111