Padling med GUIL

Alle deltakarane må stille med eige utstyr, som den enkelte vurderer som tilstrekkeleg ift sikkerheit. Arrangørane er å betrakte som tur-guider, og har ikkje noko ansvar for den enkelte sine vurderingar eller utstyr. På mørkepadling skal lanterne eller hodelykt brukast. Påmelding kjem. 

TERMINLISTE VÅREN 2021

 

DATO

START

TURMÅL

 

25.02 

 19:00

Nattpadling (Ta med hodelykt og/
eller lanterne)
Utsett fra Sjøvang.
Ressurs: Fredrik

 

25.03

 18:00

Øve på eigenredning / kamerat-
redning (Kobbavågen)
Utsett fra Sjøvang.
Ressurs: Fredrik/Sjur

 

29.04

 18:00

Tur gjennom Risøyvågen til
Sandøyna
Utsett fra Sjøvang.
Ressurs: Sjur

 

27.05

 18:00

Heimanpådalsbua med plassbrygga
kaffi
Utsett fra Sjøvang. Evt. utsett frå
Golta ved sjø
Ressurs: Fredrik

 

24.06

 18:00

Tur til Hummelsund, retur samme
veg eller over Mulen
Utsett fra Sjøvang.
Ressurs: Fredrik/Sjur

 

04.07

 12:00

Tur til Sveholmen på Austevoll
Utsett fra Sjøvang / Sæle.
Ressurs: Fredrik

 

Foto: Sjur Krog

Foto: Sjur Krog